BRITT BLOMQVIST — Mina små verser...  
 
     
  Att leva
Att lämna ett gammalt hus 
Av sol är Du kommen 
Det är så tyst uti vårt bo 
Det är vår
Det finns i min själ 
Det pund jag skulle förvalta 
En ensam fjäder 
Ett litet klockspel 
Ett par blå strumpor 
Jag föddes till skog 
Jag minns frÂn min barndom  
Jag sitter här ensam  
Jag ville se mitt liv 
Midsommarhälsning 
Nu spirar det 
Så tyst och stilla
SÂ vandra vi genom livet 
Som pärlor odlas 
Var lägger jag min kärlek 
Älskade Emma — min systersjäl

Advent och juletid
Adventsdikt 
1:a Advent 
Så vandra vi vår bana 
SÂ –nskar jag Er i juletid 

En gammal arbetsplats...
Tack, Fleminggatan 15 
Den 9 januari 1976 

Tack och tr–st
Så vandra våra kära genom evighetens dörr 
Som höstvindar fälla de gulnade  
Om mina tankar förmådde 
Om vänners tankar  
Till Maj Filipsson  
Vid Gösta Zeylons bortg. 
Vid Harvey Skarstedts gravsättning